Bao gồm các loại thuốc chuyên dùng để phòng và trị nhiều loại bênh cho lan và cây trồng

Được phân thành các nhóm thuốc sau:

– Thuốc phòng và trị nấm bênh, vi khuẩn

– Thuốc phòng và trị côn trùng, sâu rầy

– Các loại thuốc khác

Showing 1–16 of 90 results