Các loại phân tan chậm dùng để bón gốc hoặc rải mặt chậu.

Thời gian sử dụng lâu dài

1 lần sử dụng cho 3-6 tháng

Bao gồm nhiều loại phân tan chậm khác nhau với nhiều công dụng và cách sử dụng khác nhau

Hiển thị 1–16 của 26 kết quả