Phân Kích rễ Kích Chồi Kích Hoa

Tổng hợp các loại phân thuốc có khả năng kích các đỉnh sinh trưởng giúp cây ra rễ, đâm chồi, phân hóa mầm hoa

Phân Kích rễ Kích Chồi Kích Hoa

Kích rễ

Kích chồi, kích kei

Kích hoa

Kích thích sinh trưởng

Hiển thị 1–16 của 84 kết quả