Bộ COMBO chăm sóc lan

Là những bộ combo được biên soạn nhằm giúp quý khách sử dụng phân thuốc hiệu quả và tiết kiệm chi phí hơn

Bao gồm nhiều bộ combo chăm sóc lan khác nhau:

– Bộ combo chăm sóc lan cơ bản

– Bộ combo chăm sóc lan nâng cao

– Bộ combo phòng chống nấm bệnh, vi khuẩn

– Bộ combo phòng chống các loại thối

– Bộ combo kích và dưỡng hoa đa thân

Hiển thị tất cả 13 kết quả